Opakowania - Informacje i Wiadomości

Konieczność recyklingu plastiku to obecnie jedna z ważniejszych kwestii ekologicznych. Tworzywa sztuczne są niezwykle trwałe, ich biodegradacja trwa kilkaset lat, dlatego nieustannie poszukiwane są nowe technologie, dzięki którym możliwa będzie redukcja powstających z nich odpadów.

Główne metody recyklingu tworzyw polimerowych

Recykling tworzyw sztucznych ma przede wszystkim na celu redukcję eksploatacji surowców naturalnych i ilości odpadów oraz zwiększenie ponownego ich wykorzystania. Ważną kwestią jest też minimalizowanie nakładów niezbędnych w procesie ich przetwarzania.

Wśród technologii stosowanych w recyklingu plastiku można wyróżnić:

  • recykling materiałowy, czyli mechaniczny, zachodzi bez zmiany struktury chemicznej surowca pierwotnego;
  • recykling chemiczny, obejmuje procesy metanolizy, glikolizy i hydrolizy, w ich wyniku odpady przetwarzane są na surowce o innych właściwościach fizykochemicznych;
  • recykling termiczny, dzieli się na: spalanie, pirolizę, hydrokraking oraz zgazowanie (półspalanie);
  • kompostowanie, czyli biodegradacja to rozkład odpadów w ściśle kontrolowanych warunkach z wykorzystaniem mikroorganizmów.

Czytaj więcej: http://www.stenarecycling.pl/zrownowazony-recykling/recykling-odpadow/tworzywa-sztuczne/

Wybór metody recyklingu jest determinowany wielkością surowca, poziomem jego zanieczyszczenia oraz rodzajem materiału z jakiego jest zbudowany. Najpowszechniej stosuje się recykling chemiczny, któremu poddawane są tworzywa, które mogą być powtórnie wykorzystane w produkcji poliamidów, poliestrów, poliuretanów i poliwęglanów. Natomiast recykling materiałowy najlepiej sprawdza się w przypadku butelek PET, okien i rur wykonanych z PVC, styropianu lub różnego rodzaju folii. Spalanie to metoda, której poddawane są głównie tworzywa mocno zanieczyszczone.

Recykling plastiku pozwala na odzyskanie surowców, które są szeroko wykorzystywane m.in. do produkcji włókien polimerowych (używanych do szycia namiotów czy odzieży sportowej), różnego rodzaju pojemników, opakowań, części samochodowych, ławek, mebli ogrodowych, części instalacji sanitarnych itp.

Biodegradacja plastiku za pomocą mikroorganizmów

W wyniku badań przeprowadzonych na mikroorganizmach (bakteriach) pozyskanych z Morza Egejskiego i Norweskiego wyizolowane zostały te, które wykazują zdolność biodegradacji plastiku. Tego rodzaju odkrycie może stać się przełomem w dziedzinie usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w zbiornikach wodnych. Ponadto trwają prace nad wykorzystaniem biotechnologii w procesach unieszkodliwiania oraz powtórnego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych.

Niestandardowe podejście do problemu odpadów plastikowych jest przyszłością w kwestii ochrony środowiska naturalnego.

Joanna Jędrzejczyk

Zobacz także: Bezpieczeństwo danych w firmie – na czym polega?