Opakowania - Informacje i Wiadomości

Znajomość parametrów tworzyw sztucznych opisujących przepuszczalność par i gazów jest istotna zarówno przy projektowaniu opakowań, jak i w wielu zastosowaniach przemysłowych.

Przedstawiamy podstawową wiedzę na temat opakowań barierowych oraz ich zastosowań w przemyśle mięsnym.

Podstawowe informacje na temat przenikalności gazu poprzez opakowanie są bardzo ważne przy doborze folii dla danego produktu oraz sposobu pakowania.

 

Podstawowe pojęcia związane z tematem barierowości folii:
Barierowość materiału - zdolność do ograniczania wielkości przepuszczalności par i gazów.

PA- polimer z grupy poliolefin, skórt od nazwy POLIAMID OPA - Orientowany Poliamid PE- polimer z grupy poliolefin, skrót od nazwy POLIETYLEN PET- skrót od nazwy POLITEREFTALAN EVOH - kopolimer etylenu i alkoholu winylowego ( również spotykany skrót E/VAL ) MAP- modyfikowana atmosfera pakowania ( zastąpienie powietrza innym gazem - azotem, dwutlenkiem węgla
Folia PA/PE - znakomity materiał ( nie do wszystkiego ).

Bardzo często spotykam się wśród firm zaopatrujących zakłady mięsne w folię opinię, iż folia PA/PE jest folią do wszystkiego, również do pakowania w MAP. Działanie na zasadzie " Paaanie- to wytrzyma" niestety nie przekłada się na ilość gazu po klikunastu dniach w opakowaniu. Na podstawie badań folii oraz własnych doświadczeń wiem, iż folia PA/PE jest bardzo dobrym materiałem ale nie każda jej grubość jest z przeznaczeniem do MAP.
Przyjmijmy, że przepuszczalność gazów dla folii PA/PE o składzie 20PA/70PE to: - dla tlenu 50. wg DIN53380 - dla azotu 10. wg DIN53380 - dla dwutlenku węgla 150. wg DIN53380

Głownie na górne folie do automatów pakujących typu multivac stosuje się folie 20/50 PA/PE lub 12PET/60PE zatem przepuszczalność jest jeszcze większa od powyższego przykładu.

Przyjrzyjmy się folii z powłoką EVOH. Folie z powłoką EVOH to głownie zlaminowany polietylen 45my z dodatkiem 5 my EVOH i PET 12 my.

Przepuszczalność gazów dla powyższej kompilacji:
- dla tlenu 1,5. wg DIN53380 - dla azotu poniżej 0,2. wg DIN53380 - dla dwutlenku węgla 4,2. wg DIN53380
Jak łatwo zauważyć przy cieńszej folii ale z dodatkiem EVOH uzyskujemy o rząd a w przypadku CO2 dwa rzędy wartości mniejszą przepuszczalność dla gazów. Przy folii PA/PE uzyskamy podobne wartości co w przypadku folii z dodatkiem EVOH, jednak skład PA/PE musi być na poziomie 100PA/250PE co w przypadku pakowania na multivacu jest mało optymistyczne.
Przyjrzyjmy się jeszcze folii PET12/PE60 bez dodatku EVOH.
Przepuszczalność gazów dla powyższej kompilacji:
- dla tlenu 100. wg DIN53380 - dla azotu poniżej 20. wg DIN53380 - dla dwutlenku węgla 400. wg DIN53380

Jak widać według powyższych danych jest to materiał o bardzo dużej przepuszczalności. Wiąże się to z zastąpieniem poliamidu politereftalanem, który wykazuje przepuszczalność na poziomie:
- dla tlenu 35,640. wg DIN53380 - dla azotu 7,10. wg DIN53380 - dla dwutlenku węgla 303,90. wg DIN53380
Przy doborze folii dla danego produktu musimy pamiętać:
- metoda pakowania ( MAP lub vacum lub w osłonie powietrza ) - termin przydatności do spożycia produktu - estetyka opakowania - metoda zadruku ( nawierzchniowy/międzywarstwowy )

Zalety i wady folii :

Folia PA/PE: - niska cena - łatwa obróbka - bardzo dobra zgrzewalność - niższa transparentność w stosunku do PET/PE - wyższa przepuszczalność gazów w stosunku do PET/PE/EVOH - nie drukuje się międzywarstwowo ( ze względu na koszt dodatkowej laminacji )
Folia PET/PE/EVOH: - łatwa obróbka - dobra zgrzewalność - wysoka transparentność w stosunku do PA/PE - bardzo mała przepuszczalność dla gazów - możliwość nadruku międzywarstwowego - wysoka cena
Folia PET/PE bez EVOH - łatwa obróbka - dobra zgrzewalność - wysoka transparentność w stosunku do PA/PE - bardzo wysoka przepuszczalność dla gazów - możliwość nadruku międzywarstwowego - uśredniona cena w stosunku do PA/PE i PET/PE z EVOH
Zachęcam do zapoznania się z artykułem z serwisu branżowego opakowania.com. Nawiązuje on do tematyki EVOH.