Informacje - Słodycze, Lody, Desery

Jago S.A. uprawniona jest do korzystania z marki Family Frost.
Zarząd Firmy Handlowej Jago S.A. informuje, że 13 lutego 2009 podpisał z Family Frost International GmbH umowę nabycia Family Frost Polska Sp. z o.o. Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne Jago S.A.

 

Jago S.A. traktuje nabycie akcji Spółki jako długoterminową lokatę kapitału, a jednocześnie stanowi to kolejny krok w konsolidacji rynku dystrybucji żywności mrożonej. Średnioroczne przychody ze sprzedaży przejętej spółki kształtują sie na poziomie powyżej 30.000.000 zł.

Równocześnie z umową nabycia udziałów podpisana została umowa licencyjna, na mocy której Firma Handlowa Jago S.A. uprawniona jest do korzystania z marki Family Frost. Jago S.A nie wyklucza nawiązania w przyszłości szerszej współpracy ze Family Frost International GmbH w zakresie działalności handlowej.


źródło: jago.com.pl