projekty branży spożywczej

Projekt - „Przyszłość Rozwojowa Żywności”

Przyszłość Rozwojowa Żywności

Komercjalizacja badań naukowych oraz innowacje technologiczne mają znaczący wpływ na rozwój gospodarki oraz jej konkurencyjność. Skuteczne działanie zależy jednak od tego aby proces ten był właściwie kierowany na każdym poziomie, począwszy od przedsiębiorstw poprzez uczelnie wyższe, władze regionów, aż po organy rządowe.

 

Badania naukowe niezależnie od dziedziny w jakiej są prowadzone powinny mieć swoje zastosowanie w praktyce. Współpraca świata nauki z biznesem w  krajach wysoko rozwiniętych trwa z obustronną korzyścią już od wielu lat. Najwyższy czas aby w Polsce sytuacja wyglądała podobnie. Uczelnie oraz ośrodki naukowe mają szansę stać się swoistego rodzaju katalizatorem rozwoju gospodarczego poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z biznesem. Innowacyjne rozwiązania opracowane przez pracowników naukowych znajdą zastosowanie w praktyce i mogą przynieść sukces finansowy przedsięwzięcia, zapewniając tym samym środki na dalsze badania. W wielu dziedzinach polska nauka ma już sukcesy, jako przykład można tu wymienić m.in.: inżynierię materiałową, przemysł chemiczny, telekomunikacje, informatykę, przemysł lotniczy. A jak to wygląda w interesującej nas branży produkcji żywności?

 

Więcej…  

nabór naukowców do prestiżowego Projektu „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemy B + R, zarządzanie badaniami produkcji żywności, badanie żywności, zarzadzanie-badaniami.plPolskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zaprasza pracowników naukowych do udziału w projekcie szkoleniowym „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemy B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.

 

Warto wziąć udział

Program szkolenia został dostosowany do aktualnych potrzeb sektora produkcji żywności. Podczas dwóch pięciodniowych zjazdów Uczestnicy i Uczestniczki Projektu poznają najlepsze europejskie praktyki w zakresie planowania projektów badawczych aplikacyjnych dostosowanych do potrzeb sektora produkcji żywności oraz zarządzania ich realizacją. Uczą się planowania i zarządzania projektem, a następnie  opracowują w grupach briefy projektów badawczych oraz ćwiczą zastosowanie narzędzi zarządzania projektami w praktyce.

 

Aktualnie prowadzony jest nabór Uczestników i Uczestniczek do II i III grupy szkoleniowej. Pierwszy zjazd II grupy odbędzie się w dniach 4-8 lutego 2013 r.

 

Wrażenia po zakończeniu I zjazdu szkoleniowego grupy I

W roku 2012 odbyły się dwa zjazdy pierwszej grupy szkoleniowej Projektu. W sierpniu, w Mrągowie, gośćmi specjalnymi szkolenia byli wybitni naukowcy i równocześnie kierownicy prestiżowych, międzynarodowych projektów badawczych: Prof. Nigel Scollan z walijskiego Uniwersytetu w Aberystwyth,  dr Declan Troy z irlandzkiego TEAGASC oraz Prof. Jean – Francois Hocquette, reprezentujący francuski instytut INRA.

 

W trakcie pierwszych czterech  dni szkolenia, prowadzonych przez ekspertów zagranicznych, oprócz prezentacji najlepszych praktyk poruszane zagadnienia obejmowały m.in.  proces inicjowania projektu i analizy rynku – badanie potrzeb biznesowych w projektach aplikacyjnych, kreowanie wpływów nauki na sektor produkcji żywności oraz innowacje w sektorze, proces doboru partnerów, transfer technologii,  proces planowania i budowania projektu, przygotowanie studium wykonalności, a także zarządzanie zakresem projektu, czasem i kontrolą jakości. Organizator zapewnił Uczestnikom i Uczestniczkom tłumaczenia symultaniczne podczas szkoleń prowadzonych w języku angielskim.

Więcej…  

Porady - branża spożywcza