Przepisy kulinarne

Wiadomości i Informacje - Rynek mleczarski

Dnia 9 lutego 2010 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2010 rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Provolone del Monaco.
Temu gatunkowi sera nadano status Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP). Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Provolone del Monaco jest 36. włoskim serem posiadającym status ochrony pochodzenia.

Szukaj w katalogu firm